Vakantiegeld kunstenaars

Sinds 1 juli 2003 wordt het vakantiegeld van kunstenaars centraal beheerd door de Rijksdienst voor Vakantiegeld (RJV). In tegenstelling tot klassieke bedienden, ontvangen kunstenaars hun vakantiegeld rechtstreeks van de RJV, en niet van de verschillende werkgevers voor wie ze werken. De werkgevers betalen een sociale bijdragen om het vakantiegeld te financieren. Deze manier van werken is dezelfde als de manier waarop arbeiders hun vakantiegeld ontvangen.

Deze regels van de jaarlijkse vakantie voor arbeiders zijn zowel van toepassing op kunstenaars die zijn verbonden met een rechtstreekse arbeidsovereenkomst, op kunstenaars die werken via een SBK (Sociaal Bureau voor Kunstenaars) als op kunstenaars die niet zijn verbonden met een arbeidsovereenkomst, maar door toepassing van artikel 1bis van de RSZ-wet worden gelijkgesteld met werknemers. De regeling geldt dus niet voor zelfstandige kunstenaars.

Ben je kunstenaar ? Zorg er dan voor dat je je zichtrekeningnummer hebt doorgegeven aan de RJV. Enkel dan kan de RJV je vakantiegeld uitbetalen.