Over ons

Cultuurvakbond.be is de website met alle nieuws en informatie van de vakbondswerking van ACV Puls non-profit in de sector van de kunsten in Vlaanderen en Brussel. Wij zijn de vakbond voor iedereen die in de podiumkunsten en muziek actief is én de vakbond voor kunstenaars. Wij verenigen cultuurwerkers om samen op te komen voor een kwaliteitsvolle verbetering van de werkomstandigheden en voor een eerlijk loon voor het harde werk. Waar we kunnen pleiten wij voor meer investeringen, voor meer inkomenszekerheid, voor meer ondersteuning voor artiesten zodat kunst en cultuur én cultuurwerkers de plaats in de maatschappij krijgen die ze verdienen.

Onze visie op de sector

Wie werkt in de cultuursector heeft een mooi beroep gekozen. Kunst en cultuur zijn broodnodig in onze samenleving. Iedereen die actief is in de kunsten verdient dan ook een goede sociale bescherming, een correcte verloning en een goede ondersteuning en waardering zodat er in de meest optimale omstandigheden kan gewerkt worden.

Op dat gebied is er nog veel werk aan de winkel. De vele medewerkers werken graag en zijn enorm geëngageerd in hun werk, maar zij ervaren een grote nood aan recuperatietijd, ervaren moeilijkheden om het werk en het privé-leven op elkaar af te stemmen en de verloning is te laag.

Vooral flexwerkers hebben het zwaar. Het werk van kunstenaars en van creatievelingen wordt vaak enorm onderschat en ondergewaardeerd. Nog al te vaak wordt er niet correct verloond of is er van verloning geen sprake. Er wordt misbruik gemaakt van de passie die kunstenaars drijft en van de individuele situatie waarin zij en alle flexwerkers zich bevinden.

Een duurzame loopbaan uitbouwen is geen sinecure, werknemers in de sector rijgen de korte contracten aan elkaar, kennen vaak geen inkomenszekerheid en worden moedeloos van de bijhorende administratie.

ACV Puls wil meewerken aan een verdere professionalisering van de sector. We doen dat door medewerkers goed te informeren en te verenigen rond thema’s die hen aanbelangen. We moedigen organisaties aan in te zetten op een kwalitatieve verbetering van hun werking en op een goede zakelijke omkadering. Een goed overleg met alle medewerkers maakt daar deel van uit.

Wij willen daarbij ondersteuning bieden. Gehoord worden, rekening houden met ieders bekommernissen en duidelijke afspraken en afdwingbare rechten helpen cultuurwerkers om zich te focussen op hun job.

Ook de bevoegde overheid heeft daarin haar rol te spelen. We spreken haar aan om meer te investeren in de cultuursector in het algemeen en in een verbetering van de loon -en arbeidsomstandigheden van de cultuurwerkers in het bijzonder.
Dit zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers. Er is ook meer controle nodig op de toepassing van het arbeidsrecht en spelers die het niet nauw nemen met de spelregels moeten aangepakt worden.

ACV Puls?

ACV Puls maakt deel uit van het ACV.

Aan de ene kant ondersteunen wij onze leden in alles wat te maken heeft met hun tewerkstelling. In culturele organisaties waar wij een vakbondsafvaardiging hebben kan je met al je vragen terecht bij de personeelsafgevaardigden van ACV Puls. Is er in jouw organisatie geen vakbondsafvaardiging van de ACV Puls dan ben je altijd welkom in één van onze kantoren. Ben je lid van ACV Puls, dan heb je recht op gratis juridische bijstand en op loopbaanadvies.

In de kantoren van het ACV kan je dan weer terecht voor alles wat te maken heeft met de periode tussen twee tewerkstellingen of voor je jaarlijkse belastingaangifte.

Wij willen samen met jou je loon- en werkvoorwaarden verbeteren

ACV Puls non-profit zoekt voortdurend manieren om de loon- en werkvoorwaarden in de sector te verbeteren en om problemen of pijnpunten in de sector aan te pakken. Dat gebeurt in het sectoroverleg met de werkgevers.

In het sectoroverleg sluiten we collectieve arbeidsovereenkomsten. Die bepalen je loon, je pensioenplan, je eindejaarspremie (ecocheques), je vakantiedagen, de vergoedingen die je krijgt voor maaltijden, ...

Daarnaast zijn wij een van de beheerders van het sociaal fonds voor de podiumkunsten. Dat organiseert opleidingen voor werknemers of betaalt een opleidingspremie uit.

Het fonds biedt ook loopbaanbegeleiding op maat aan en ondersteunt organisaties met hun beleid in verband met veiligheid en welzijn. Het fonds beheert het pensioenfonds van alle werknemers in de podiumkunsten en wil het cultuuraanbod, de organisaties en de personeelsgroepen diverser maken.

Tenslotte gaan we ook met de bevoegde overheden in overleg waarbij we ervoor proberen te zorgen dat zij budget vrijmaken voor een verbetering van je loon- en werkvoorwaarden en voor een kwaliteitsvolle verbetering van de sector.

Onze standpunten halen we niet zomaar ergens uit een of ander handboek. Ze worden ook niet opgedrongen door de vakbondsleiding. ACV Puls non-profit is een ledenorganisatie waarin de werknemersafgevaardigden de beslissingen nemen.

Een aantal keer per jaar komen we met onze werknemersafgevaardigden uit de sector samen. Op die vergaderingen bepalen we onze koers en maken we een analyse van problemen waarmee cultuurwerkers en kunstenaars worden geconfronteerd.

Meer info nodig of heb je nog vragen over onze werking? Lees dan zeker ook de folders Waarmee kunnen we je helpen? en Wie zijn we?

Tijs Hostyn, sectorverantwoordelijke podiumkunsten en cultuur ACV Puls