Kunstenaars

Hier vind je informatie over de verschillende regelingen die gemakshalve het kunstenaarsstatuut worden genoemd. Maar dat is geen extra of specifiek statuut want in ons land bestaan er maar drie statuten: het werknemersstatuut, het statuut als zelfstandige en het ambtenarenstatuut.

Als kunstenaar kan je als werknemer of als zelfstandige aan de slag.

Werknemer

Werk je in opdracht, dan wordt je verondersteld een werknemer te zijn met alle rechten en plichten die daarbij horen. Ook al is er geen sprake van een normale werkgever-werknemerrelatie. In het hoofdstukje werken als werknemer vind je daar alle informatie over.

Zelfstandige

Werk je niet in opdracht en/of onder gezag, dan kan je als zelfstandige aan de slag.

Om je als zelfstandige te vestigen, moet je er wel zeker van kunnen zijn dat je voldoende inkomsten kan genereren om je statuut te bekostigen. Want een zelfstandige moet zijn sociale bijdragen voor de sociale zekerheid tenslotte zelf betalen. Daarbovenop komen je kosten voor een boekhouder, van je werkmateriaal, van werkruimte, van eventuele vergoedingen die je aan derden moet betalen, van je aansluiting bij een ondernemingsloket, van de verzekeringen die je afsluit enzoverder.

Bij de Commissie Kunstenaars vraag je best een zelfstandigheidsverklaring aan, zodat je er zeker van bent dat het zelfstandige statuut het beste aansluit bij je profiel.

Daarom word je als artiest best lid van ACV Puls

Uit het onderzoek ‘loont passie’ blijkt dat kunstenaars die zijn aangesloten bij een vakbond merkelijk tevredener zijn over hun loopbaan. Ze zijn beter geïnformeerd. Daardoor verdienen zij doorgaans ook meer.  

In verschillende regio’s kan je terecht in een ACV Puls secretariaat en in een ACV dienstencentrum. Hier helpen wij onze leden met hun vragen.

Je dossier werkloosheid kan je makkelijk online opvolgen.

We zullen er alles aan doen om samen met onze leden het kunstenaarsstatuut te verbeteren. Wil je meewerken ? Neem contact op met ons.

Een overzicht van de elementen van het kunstenaarsstatuut