"Ontrouw van de Vlaamse Minister van cultuur en zijn regering" stoot de vakbonden in de cultuursector tegen de borst!

De Vlaamse regering had een bijkomende inflatiecorrectie aangekondigd voor cultuurorganisaties met structurele subsidies. Wij vernemen dat die inflatiecorrectie terug wordt ingetrokken. De cultuursector wordt zo opnieuw getroffen in haar werkingsmiddelen. Als vakbonden in de cultuursector aanvaarden wij niet dat de sector opnieuw de speelbal wordt van de politiek. Wij eisen dat de subsidies op het beloofde peil worden gehouden.

De Vlaamse cultuurorganisaties gingen voort op de belofte van de Vlaamse Regering om bijkomende middelen te voorzien. De plannen zijn intussen gemaakt en het volgende speelseizoen werd vastgelegd. Komende uit de lange Coronaperiode, de verdubbeling van de energieprijzen en de verschillende indexsprongen, bleek er eindelijk wat licht aan de tunnel te komen. De correctie was absoluut noodzakelijk om de cultuurorganisaties niet (verder) in hun werking te treffen.

Door nu terug te komen op een genomen beslissing, ontstaat er opnieuw een situatie van onzekerheid in de sector. Enig overleg of duiding over deze woordbreuk werd niet gegeven. Hoe de sector er over denkt en hoe het moet worden opgelost is blijkbaar niet van tel.

Wij vrezen voor de gevolgen die deze beslissing opnieuw zal hebben voor het personeel.

Als vakbonden in de cultuursector zijn wij misnoegd over de plotse bocht die nu genomen wordt.

  • Wij roepen de Vlaamse Regering en zijn Cultuurminister op om in gesprek te gaan met de sector, met zowel met werkgevers als met de vertegenwoordigers van de werknemers.
  • Wij roepen de Vlaamse Regering en zijn Cultuurminister op geen "ontrouw" te plegen tegenover de cultuursector en de beloofde inflatiecorrectie in oktober 2022 aangekondigd, onverminderd uit te voeren.
  • Wij vragen met klem om het startbedrag, meegedeeld in oktober 2022, te indexeren en de verloren indexering van november 2022 mee op te nemen.