Onderhandelingen sociaal akkoord van de kunsten van start

Op vrijdag 9 juni 2017 spraken we een eerste keer met het kabinet Cultuur over een nieuw Vlaams intersectoraal akkoord (VIA) voor de kunsten. Op dat gesprek werd bevestigd dat de Vlaamse regering het engagement aangaat om te onderhandelen over een nieuwe VIA voor de kunstensector.

In dat akkoord zullen maatregelen inzitten om het inkomen van de werknemers te verbeteren en maatregelen om het werk meer kwaliteitsvol te maken.

Vooraleer we effectief kunnen onderhandelen over onze eisen, moeten de nodige cijfers over de sector (tewerkstelling, loongegevens, ...) bij elkaar gelegd worden. In juni legden we alvast nog twee data vast om daarover verder te praten.

Wordt vervolgd.