Een minimumloon voor iedereen die werkt in de podiumkunsten en in de muzieksector

Op 1 juli treden er nieuwe afspraken in werking. Hiervoor sloten we een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met de Vlaamse werkgevers. Deze afspraken zullen voor iedereen die werkt in de sector podiumkunsten en muziek gelden. Dit is nieuw en een belangrijke vooruitgang. Tot hiertoe genoten enkel de werknemers uit de gesubsidieerde kunstenorganisaties van de voordelen van de sectorcao podiumkunsten. De medewerkers in de muzieksector hadden hun eigen cao. Voor de commerciële ondernemingen en de niet-gesubsidieerde organisaties waren er nauwelijks afspraken.

We voegden de twee cao’s samen en zorgen er voor dat een aantal voordelen worden uitgebreid naar iedere werknemer. Toch zijn er nog enkele verschillen tussen de podiumkunsten en de muzieksector.

De belangrijkste afspraken op een rijtje:

Loon

Iedere werknemer heeft minstens recht op het loonbarema dat bij zijn/haar functie hoort. Er zijn vier verschillende barema’s: een podiumkunstenbarema voor de korte contracten, een podiumkunstenbarema voor de contracten van meer dan 4 maanden, een barema voor de muzieksector en een dienstvergoeding voor de muzieksector.

Deze minimumlonen gelden ook voor iedere artiest of medewerker aan een voorstelling die zijn/haar beroep in een andere sector uitoefent. Enkel als je artistieke prestaties levert in de horecasector, in de filmsector, in de audiovisuele sector of in de sportsector gelden de minimumlonen die daar werden afgesproken. Hoe meer ervaring je opbouwt, hoe hoger je loon.

Jonge werknemers krijgen hetzelfde loon als werknemers die ouder zijn dan 21 jaar. Geen jongerenlonen (lagere lonen) dus in de sector. Enkel voor studenten mag een lager loon worden betaald.

Flexibiliteit

Het zal voortaan ook wettelijk mogelijk zijn om in de muzieksector en in de niet-gesubsidieerde organisaties medewerkers meer dan 38 uren te laten werken per week. De gemiddelde arbeidsduur van iedere medewerker moet op jaarbasis worden bereikt en er zijn grenzen aan het aantal uren die men per week mag werken. Je moet je uurrooster minstens 8 dagen alvorens een nieuwe maand begint, krijgen. Als je met een contract van bepaalde duur werkt, moet je binnen je contractperiode je aantal te werken uren bereiken. Tijdig inhaalrust nemen is de boodschap.

Deze flexibiliteit kan enkel toegepast worden als hierover afspraken worden gemaakt in het arbeidsreglement van de organisatie. Houd dus zeker voorstellen tot wijzigingen in het oog en ga in overleg met je collega’s en met je directie om te komen tot goede afspraken. Je mag ons altijd contacteren voor meer info en ondersteuning.

In ruil voor deze flexibiliteit zal elk teveel gewerkte uur dat op 31 augustus nog openstaat, worden uitbetaald tegen 150%. Werk je meer dan 10 uren per dag dan krijg je 75% extra voor die uren.

Vakantieregeling gesubsidieerde kunstenorganisaties

Werknemers in de gesubsidieerde kunstenorganisaties behouden hun voordeel om minstens vier weken aaneensluitend vakantie te nemen (artistieke en technische-artistieke functies) en minstens drie weken voor de andere medewerkers. Over het moment van opname kunnen in het arbeidsreglement ook afspraken worden gemaakt. Houd de voorstellen van je directie hierover zeker in het oog en contacteer ons bij vragen.

Ook het recht op twee extra weken vakantie voor vaste medewerkers met flexibele arbeidstijden blijft bestaan.

Kostenvergoedingen

Kostenvergoedingen voor verplaatsingen binnen België: je krijgt minstens 6 euro voor een middagmaal en 18 euro voor een avondmaal. De werkgever kan ook in een maaltijd voorzien. Op deze vergoedingen betaal je geen belastingen.

Woon-werkverkeer: werknemers met een kort contract hebben ook recht op een vergoeding voor hun woon-werkverkeer en dit voor elk vervoersmiddel.

Opleidingen

Als er meer dan 5 werknemers in de organisatie werken, moet er per voltijdse 8,36 uur aan opleiding worden voorzien. Deze vormingen kunnen ook gevolgd worden bij het sociaal fonds podiumkunsten.

Foto: Herbalizer (Flickr)